Termeni comerciali generali si conditii de transport

Dată: 31.03.2017

1     Domeniul de aplicare

Termenii comerciali generali și condițiile de transport se aplică la rezervarea călătoriilor și la transportul de călători în cadrul rețelei de autocare operate de FlixBus. Vehiculele au scopul de a transporta călători.

2     Părți contractante

2.1 Partea contractantă pentru rezervările de călătorii

Partea contractantă pentru rezervările de călătorii (vânzătorul de bilete), precum și pentru utilizarea portalurilor online este FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, denumită în continuare FlixMobility.

2.2 Partea contractantă pentru transportul călătorilor

Partea contractantă pentru contractul de transport respectiv este transportatorul specificat în timpul procesului de rezervare. Transportatorii sunt titularii concesiunilor de rute respective. Astfel, părțile contractante pentru transportul de călători sunt fie FlixCompanies (2.2.1), fie partenerii colaboratori (2.2.2).

Călătorii nu se pot prevala de vreo pretenție privind transportul în anumite autocare aparținând transportatorului. Transportul direct se va efectua prin intermediul unei firme partenere însărcinate de către unul dintre transportatori.

2.2.1 FlixCompanies sunt următoarele:

 • FlixBus DACH GmbH
 • FlixBus CEE GmbH
 • FlixBus Italia S.r.l.
 • FlixBus France SARL
 • FlixBus B.V.
 • FlixMobility GmbH
 • FlixBus Danmark ApS 
 • FlixBus Sverige AB

În cazul în care transportatorii sunt FlixCompanies, termenii și condițiile prezentate în continuare li se aplică și acestora.

2.2.2 Partenerii colaboratori sunt următorii:

În cazul în care transportatorii sunt parteneri colaboratori, acestora li se aplică termenii și condițiile proprii.Aceste documente pot fi accesate pe site-urile web ale partenerilor colaboratori menționați mai sus.Am dori să vă atragem atenția asupra faptului că acestea ar putea fi disponibile numai în limba engleză.

Partenerii colaboratori nu efectuează niciun serviciu de transport de călători folosind marca FlixBus, în afară de cursa 96 Viena – Graz și de cursa X96 Aeroportul Viena – Graz, care sunt operate de către Dr. Richard Linien & Co KG.

3     Dreptul la transport

3.1 Dreptul la transport trebuie să existe, în cazul în care a fost încheiat un contract de transport și în măsura în care există obligația de transportare în conformitate cu prevederile Legii privind transportul persoanelor (Personenbeförderungsgesetz, PBefG), precum și a legislației privind Condițiile generale de transport cu tramvaiul, autocarul și serviciile regulate cu autovehicule (VO-ABB).

3.2 Confirmarea rezervării (compară cu numărul 5.1) dă dreptul pasagerului la o călătorie între localitățile indicate pe bilet. Nu este permisă urcarea mai târziu sau coborârea mai devreme din cauza prevederilor legale.

3.3 În cazul rezervărilor la bordul unui vehicul, există obligația de transportare numai dacă sunt disponibile suficiente locuri pentru întreaga călătorie.

3.4 În cazul opririlor la cerere, există obligația de transportare numai dacă o călătorie a fost rezervată din sau în această stație până la expirarea termenului-limită corespunzător pentru rezervare prealabilă. Opririle de cerere sunt marcate ca atare în orarele curselor respective. Termenele-limită corespunzătoare pentru rezervarea prealabilă sunt specificate în mersul autocarelor relevante.

4 Utilizarea comercială a portalului web

4.1 Paginile de comparare a prețurilor pot implica încheierea unui acord scris cu FlixMobility în care FlixMobility autorizează primirea, procesarea și publicarea prețurilor, precum și a mersului autocarelor FlixMobility.

4.2 Este interzisă utilizarea portalurilor web aparținând FlixMobility în alte scopuri decât cele personale sau în scopuri comerciale. Utilizarea sistemelor automatizate, în scopul de a extrage date din acest site pentru uz comercial („screen scraping”) este interzisă. FlixMobility își rezervă dreptul de a lua măsuri împotriva oricăror încălcări.

5     Bilete, costuri de transport

5.1 Costurile de transport prevăzute trebuie achitate pentru efectuarea transportului. FlixMobility emite bilete în acest scop. Confirmarea de rezervare, în formă tipărită sau în format electronic (fișier PDF), și un document de identitate valabil cu fotografie vor fi considerate un bilet. Dacă o rezervare este efectuată la bordul vehiculului, chitanța scrisă de mână sau chitanța tipărită reprezintă chitanța pentru achiziţie și confirmarea rezervării. Este emis un bilet per pasager și per cursă. Cursele cu transfer (legătură) sunt considerate a fi o singură cursă. Numele și prenumele pasagerului și, eventual, data nașterii, trebuie indicate pe durata procesului de rezervare. Numele pasagerului trebuie să corespundă cu numele indicat pe lista de rezervări afișată pe telefonul mobil al șoferului sau personalului stației, pe baza rezervării actuale, pentru a stabili dacă există dreptul valabil la transport. Această verificare se realizează, de preferinţă, prin scanarea biletului.

5.2 Călătorul este obligat să efectueze o rezervare înainte de plecare. Accesul în spațiul pentru pasageri al vehiculului este permis numai în posesia unei confirmări de rezervare valabile.

5.2.1 Călătoriile pot fi rezervate online pe portalurile web, prin intermediul aplicațiilor mobile de smartphone de la FlixMobility, telefonic, în agențiile partenere, la bordul vehiculelor (la tarife normale) și la unele stații de autocare deservite de personal FlixMobility. Rezervarea la bordul vehiculelor este posibilă numai în cazul în care sunt disponibile locuri suficiente pentru întreaga călătorie. În consecință, este recomandată cumpărarea prealabilă a biletelor (online, prin intermediul unei aplicații sau într-o agenție).

5.2.2 Se salvează o confirmare a rezervării (detaliile comenzii), care poate fi recuperată de pe pagina de pornire și, în plus, poate fi trimisă pe adresa de e-mail a călătorului, dacă este nevoie.

5.2.3 Fiecare călător care deține un bilet valabil are dreptul la un loc în autocar. Nu se pot rezerva anumite locuri. Călătorii sunt liberi să aleagă orice loc în toate autocarele. Persoanele care călătoresc cu copii și cele cu mobilitate redusă au posibilitatea de a-și alege locul.

5.3 Cumpărarea biletelor online:

5.3.1 Prezentarea produselor în magazinul online, accesibil prin internet și prin aplicația de smartphone, nu constituie o ofertă cu caracter juridic obligatoriu, ci un catalog online care nu implică nicio obligație și care invită potențialii călători să depună oferte. Făcând clic pe butonul „Rezervă” / „Plătește”, se plasează o comandă cu caracter juridic obligatoriu pentru produsele din coșul de cumpărături. Este emis un bilet per pasager și per cursă. Cursele cu transfer (legătură) sunt considerate a fi o singură cursă. Imediat după trimiterea comenzii, se trimite o confirmare de primire automată prin e-mail. Contractul de transport nu trebuie considerat ca fiind încheiat până când FlixMobility nu acceptă comanda trimițând o confirmare de acceptare a acesteia. Această confirmare de acceptare poate fi trimisă printr-o confirmare automată prin e-mail sau separat, într-o etapă ulterioară.

5.3.2 Dată fiind tehnologia actuală, nu se poate garanta o comunicare de date prin internet fără erori și/sau permanent accesibilă. Nu este posibil să se dezvolte și să se opereze programe de calculator (software) și sisteme de prelucrare a datelor (hardware) într-un mod absolut impecabil și să se excludă toți factorii imprevizibili, care ar putea apărea în mediul „internet”. În consecință, FlixMobility nu își asumă nicio garanție pentru disponibilitatea constantă, neîntreruptă a site-ului și a sistemelor sale tehnice. În mod special, caracteristicile tehnice ale internetului fac imposibilă garantarea disponibilității constante a funcțiilor de rezervare online. Nu există niciun drept la economii sau prețuri reduse în cazul în care, din cauza unor probleme tehnice, sistemul este disponibil din nou, mai târziu (de exemplu, după expirarea perioadei de vânzare prealabilă).

5.3.3 Trebuie remarcat faptul că prevederile legale referitoare la drepturile de anulare în cazul contractelor la distanță nu se aplică în ceea ce privește contractele de transport încheiate online, prin intermediul vânzării la distanță, în cazul cărora operatorul se angajează, la încheierea contractului, să presteze serviciul la un anumit moment sau într-un interval de timp prevăzut. Acest lucru diferă de activitatea de comandare online. Cu toate acestea, termenii și condițiile noastre privind anulările nu sunt afectate de prevederile anterioare.

5.4 Chioșcuri de vânzare cu personal

Agenţiile de vânzări, agenţiile de bilete și departamentul pentru relații cu clienții al FlixGesellschaften pot efectua rezervarea sau pot anula taxa plătibilă.

5.5 Tarife de transport:

5.5.1 Nu există niciun drept de a rezerva toate categoriile sau cotele de preț pentru nicio formă de rezervare. În mod special, prețurile economice și prețurile promoționale pot fi rezervate online doar parțial.

5.5.2 În cazul tarifelor reduse, se aplică condiții specifice de rezervare. Publicarea condițiilor tarifare pentru fiecare cursă este decisivă în acest sens.

5.5.3 Pentru călătoriile pe teritoriul Danemarcei, copiii și pensionarii pot obține tarife mai mici decât cele obișnuite. Vă rugăm să rețineți că, atunci când optați pentru rezervarea și călătoria la astfel de tarife reduse, șoferul de autocar vă va solicita prezentarea unui document de identitate valabil la îmbarcare. Rețineți și faptul că biletele comandate din categoriile copii, studenți și pensionari sunt valabile numai cu documentul de identitate cerut. Dacă documentul de identitate cerut nu poate fi prezentat șoferului, biletul cu reducere nu este valabil și veți avea nevoie de un bilet normal nou pentru a urca în autocar.
Soldații danezi care execută serviciul militar obligatoriu pot călători gratuit dacă prezintă documentele de identitate și dovezile corespunzătoare în acest sens. Este necesară rezervarea unui loc, iar aceasta trebuie efectuată la 
servicii@flixbus.ro

6     Plată și vouchere

6.1 Se pot utiliza diferite metode de plată pentru a achita biletele, în funcție de forma rezervării:

 • Online: PayPal, debit direct, card de credit (Mastercard/Visa), SofortÜberweisung (transfer instant), iDeal, Postfinance. În timpul tuturor rezervărilor, ne rezervăm dreptul de a exclude anumite tipuri de plăți și de a recomanda clienților alte tipuri de plăți.
 • La bordul vehiculelor: în numerar.
 • La agențiile partenere: în numerar, dacă este disponibil: card CE, card de credit (Mastercard/Visa).
 • În stațiile de autocar: în numerar, dacă este disponibil: card CE, card de credit (Mastercard/Visa).
 • Telefonic: Card de credit (Mastercard/Visa)

6.2 Condiții speciale în cazul unei plăți prin debit direct și card de credit:

6.2.1 Cumpărarea prin debit direct; autorizarea debitului direct; taxa de procesare în cazul debitelor respinse

6.2.1.1 Pentru plățile prin debit direct este nevoie de un cont bancar german (IBAN și BIC), pe lângă numele, prenumele, adresa și data nașterii călătorului, în scopul simplificării identificării. În cazul cumpărării prin debit direct, suma de plată este datorată imediat prin debitare din contul curent și de la instituția de creditare menționată în cadrul procesului de comandare și va fi colectată de către partenerul extern BillPay GmbH. Plățile prin debit direct sunt, în general, debitate din contul clientului în termen de 5 zile de la efectuarea rezervării. Codul de identificare al creditorului BillPay GmbH este DE19ZZZ00000237180. Clienții vor fi informați cu privire la trimiterea referinței mandatului prin e-mail la o dată ulterioară, împreună cu o propunere de mandat scris. În plus, vor trebuie să semneze acest mandat scris și să-l returneze către BillPay GmbH. În acest mod, clienții emit efectiv BillPay GmbH un mandat de debitare directă SEPA care va fi folosit pentru colectarea plăților datorate și, în același timp, transmit instituției financiare unde au deschis contul instrucțiunea de a onora debitul direct. Observații: clienții pot solicita o rambursare a sumei debitate în termen de 8 săptămâni de la data debitării. În acest context, se aplică termenii și condițiile convenite cu instituția lor financiară. Vă rugăm să rețineți că creanțele datorate vor rămâne neschimbate, chiar și în cazul unui debit respins. Informații suplimentare sunt disponibile la www.billpay.de/sepa. Informațiile prealabile privind colectarea prin debit direct SEPA vor fi trimise clienților cu cel puțin 1 zi înainte de data scadenței la adresa de e-mail specificată în timpul procesului de comandă. În cazul în care contul curent nu dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi suma necesară, instituția de creditare care administrează contul nu este obligată să onoreze plata. Plățile parțiale nu sunt posibile în cadrul sistemului de debit direct.

6.2.1.2 Cumpărarea prin metoda de plată debit direct nu este disponibilă pentru toate ofertele și necesită, printre altele, realizarea unei verificări a solvabilității prin intermediul BillPay GmbH și existența unui cont curent deschis în Germania. În cazul în care clienților li se permite să cumpere anumite oferte prin debit direct, în urma unei verificări a solvabilității, procesarea plății este efectuată în colaborare cu BillPay GmbH, procesator căruia i-am atribuit cererea noastră de plată. În acest caz, clienții pot face plăți cu descărcare efectivă doar către BillPay GmbH. Cu toate acestea, vom rămâne responsabili pentru toate solicitările de asistență primite de la clienți (de exemplu, în ceea ce privește produsele, timpul de livrare, transportul), precum și pentru retururi, reclamații, declarații de revocare, anulări și vouchere, chiar și în cazul cumpărării prin debit direct prin intermediul BillPay. Se aplică termenii și condițiile generale ale BillPay GmbH www.billpay.de.

6.2.1.3 Indicând detaliile contului lor curent, clienții confirmă că au dreptul să autorizeze plățile prin debit direct din contul curent corespunzător și că vor asigura fondurile necesare pentru acoperirea acestora. Debitele respinse implică eforturi și cheltuieli substanțiale atât pentru FlixBus DACH, cât și pentru BillPay GmbH. În cazul unui debit respins (ca urmare a fondurilor insuficiente în contul curent pentru acoperirea sumei datorate, ca urmare a închiderii contului sau ca urmare a revocării neautorizate de către titularul de cont), clienții autorizează prin prezenta BillPay să retrimită încă o dată debitul direct pentru obligația de plată datorată. În acest caz, clienții sunt obligați să plătească taxele ocazionate de respingerea debitului la bancă. Călătorilor li se oferă ocazia de a dovedi că au suportat comisioane de procesare mai mici sau niciun comision pentru anularea plății. Având în vedere efortul și cheltuielile implicate de respingerea debitelor și în scopul de a evita comisioanele de procesare, recomandăm clienților să nu revoce debitele directe în cazul revocării sau retragerii din contractul de cumpărare, sau în cazul retururilor sau al reclamațiilor. În astfel de cazuri, vom inversa tranzacția prin intermediul retransferului sau al creditării sumei respective, conform acordului prealabil. Ne rezervăm dreptul de a pretinde prejudiciile suplimentare cauzate de întârziere.

6.2.2 Cumpărarea prin card de credit

6.2.2.1 În cazul achizițiilor prin card de credit, conturile de client sunt debitate atunci când rezervarea este finalizată. Prin efectuarea unei plăți cu cardul de credit, clienții instruiesc instituțiile lor de credit, în momentul rezervării, să informeze FlixMobility sau una dintre părțile terțe autorizate în privința numelui și a adresei complete a clientului în eventualitatea unor anulări ale plăților, pentru a permite FlixMobility să refuze suportarea acestora.

6.2.2.2 Călătorii sunt obligați să plătească orice comisioane bancare ocazionate de anularea plății prin card de credit. Se poate aplica o taxă pentru anulare. Călătorilor li se oferă ocazia de a dovedi că au suportat comisioane de procesare mai mici sau niciun comision pentru anularea plății. În eventualitatea anulării plăților, clienților li se poate restricționa temporar sau permanent dreptul de a face plăți cu cardul de credit.

6.2.3 În urma unei proces de recuperare a creanțelor fără rezultat, efectuat de FlixMobility, creanțele vor fi transferate unui furnizor extern pentru procesare ulterioară. FlixMobility poate transmite toate datele cu caracter personal ale debitorilor de care are nevoie acest furnizor extern în acest scop.

6.2.4 Compensarea; dreptul de reținere

6.2.4.1 Clienții au dreptul la compensare numai în cazul în care cererea lor reconvențională se bazează pe o decizie judecătorească sau este necontestată sau recunoscută de către FlixMobility. Mai mult, aceștia un drept de reținere doar dacă și în măsura în care cererea lor reconvențională se bazează pe aceeași relație contractuală.

6.2.4.2 În cazul în care clienții nu și-au achitat unele obligații de plată, toate creanțele existente din aceeași relație contractuală vor deveni scadente cu efect imediat.

6.2.5 Taxe de plată

6.2.5.1 Prețul total al biletului afișat în magazinul online include și eventualele taxe percepute de terți pentru modalitate de plată aleasă de dumneavoastră și taxele de plată pe care trebuie să le suportați cât și TVA prevăzută de lege.

6.2.5.2 Clienții care selectează o metodă de plată care presupune achitarea unei taxe, au de suportat o taxă în cuantum de 2,1% plus TVA din valoarea totală a coșului de cumpărături. În fiecare țară vă punem la dispoziție cel puțin o modalitate de plată uzuală care nu presupune achitarea unor taxe suplimentare.

6.3 Valorificarea voucherelor:

6.3.1 Se poate valorifica maximum 1 voucher per rezervare. Voucherele pot fi valorificate numai online sau prin intermediul agențiilor partenere. 

Cupoanele cu valoare monetară, așa numitele cupoane de valoare, pot fi utilizate pentru coșul de cumpărături.

Cupoanele de reducere cu o valoare procentuală sau cupoanele pentru o călătorie gratuită pot fi utilizate corespunzător costului biletului. Nu pot fi acordate reduceri pentru servicii auxiliare (de ex. taxă pentru servicii, taxe suplimentare pentru bicicletă sau pentru bagaje) pentru tipurile de cupoane indicate mai sus.

6.3.2 Campaniile cu vouchere desfășurate de FlixMobility în cadrul activităților de marketing și utilizarea voucherelor sunt limitate la 3 vouchere per persoană. Dacă o persoană valorifică peste 3 vouchere din aceeași campanie de vouchere, FlixMobility poate anula toate rezervările care depășesc primele 3 vouchere. Se pot acorda derogări de la această regulă în cadrul unor promoții speciale.

6.3.3 Voucherele emise în mod gratuit, în contextul activităților de marketing sau ca gest de bunăvoință, expiră după finalizarea primului proces de rezervare.

6.3.4 Utilizarea comercială și, în special, revânzarea voucherelor, nu este permisă și va fi sancționată de FlixMobility prin blocarea voucherelor și/sau exercitarea cererilor de despăgubire.

6.3.5 Plata în numerar a soldului unui voucher este exclusă.

6.3.6 În cazul unei înșelătorii, a tentativei de fraudare sau dacă există bănuiala unor activități ilegale în legătură cu achiziția, utilizarea sau transferul unui bon cadou, FlixMobility are dreptul de a închide contul de client respectiv și/sau de a solicita o metodă de plată alternativă și/sau de a bloca bonurile cadou. Nu există dreptul de solicitare a deblocării sau despăgubirii pentru bonurile în cauză.

6.3.7 În cazul unei înșelătorii, a tentativei de fraudare sau dacă există bănuiala unor activități ilegale în legătură cu achiziția achiziția, utilizarea sau transferul unui bon cadou, FlixMobility are dreptul de a storna legitimațiile plătite complet sau parțial cu acel bon.

6.4. Valorificarea codurilor de vouchere de la Interflix:

6.4.1 Pentru fiecare rezervare poate fi utilizat cel mult un cod de voucher. Codurile de vouchere sunt activate în mod automat în termen de 48 de ore și pot fi utilizate numai online sau în agențiile noastre partenere.

6.4.2 Codurile de vouchere pot fi valorificate în termen de 3 luni.

6.4.3 Se poate rezerva o cursă directă cu autocarul, cu excepția unei călătorii dus-întors. Punctul de plecare poate fi diferit de punctul de sosire.

6.4.4 Voucherele sunt personalizate și nu sunt negociabile.

6.4.5 Schimbarea rezervării poate fi efectuată exclusiv prin intermediul serviciului Relații clienți. Este exclusă anularea.

6.4.6 Utilizarea comercială și, în special, revânzarea voucherelor, nu este permisă și va fi sancționată de FlixMobility prin blocarea voucherelor și/sau prin exercitarea dreptului la despăgubire.

6.4.7 Plata în numerar a soldului unui voucher este exclusă.

6.4.8 Fiecare cursă cu voucher este separată și independentă de orice alte curse.

6.4.9 Pasagerul are dreptul de a rezilia contractul de vânzare – cumpărare în termen de 14 zile. Rezilierea va fi notificată în scris.

7     Bilete nevalide

Călătorul trebuie să prezinte atât biletul, cât și un document de identitate cu fotografie valabil la solicitarea angajaților FlixCompanies în timpul controalelor de bilete aleatorii în scopul de a verifica valabilitatea biletului.

8     Tarife de transport majorate

8.1 Călătorii sunt obligați să plătească tarife de transport majorate în cazul în care călătoresc la bordul unui vehicul fără să fi efectuat o rezervare pe cursa respectivă, fie în prealabil, fie atunci când au urcat la bordul vehiculului.

8.2 Dacă se constată, în urma unei inspecții, că acești călători nu au efectuat o rezervare validă, ei trebuie să-și furnizeze detaliile personale corecte și să se identifice, la cerere.

8.3 Tarifele de transport se majorează de două ori față de tariful obișnuit pentru distanța parcursă de călător, fără a fi inferioare sumei de 60 €, plus tariful pentru distanța rămasă până la destinația călătorilor. În cazul în care călătorii nu pot confirma distanța parcursă, tarifele de transport majorate se calculează de la punctul de plecare al cursei.

8.4 Tarifele majorate pentru transport trebuie plătite imediat, sau, în alte cazuri, în cel mult 2 săptămâni după primirea cererii de plată sub formă de SMS. La expirarea acestui termen se va percepe o taxă de procesare de 5 € pentru fiecare cerere de plată scrisă, cu condiția ca pasagerul să nu poată dovedi că taxele de procesare suportate nu au fost mai mici sau zero.

8.5 FlixCompanies își rezervă dreptul de a lua măsuri suplimentare sub forma unor acțiuni civile și/sau penale ulterioare.

9    Stornarea

9.1 Anularea poate avea loc fie odată cu rezervarea unui nou bilet (Anulare cu rezervare nouă) sau prin neutilizarea biletului cu rambursarea conform prevederilor punctului 9.6. Nu este posibilă modificarea sau anularea rezervării la șofer.

9.2  Anulările urmate de o nouă rezervare (ex. ruta, ora de plecare, data călătoriei) pot fi efectuate doar pe website-ul FlixBus sau al agențiilor partenere și reprezentanțelor care vând biletele companiei FlixCompanies, cu până la 15 minute înainte de ora programată a plecării. O cursă dus-întors este considerată o singură rezervare.

9.3. În cazul unei stornări cu o rezervare nouă, se emite un așa-numit vaucer de stornare.
Acest vaucer de stornare este valabil 12 luni și dă dreptul pasagerului ca în acest interval să efectueze o nouă rezervare la valoarea vaucerului. Dacă prețul noii rezervări este mai mare decât valoarea vaucerului, atunci trebuie achitată diferența de preț. Dacă este mai mică, atunci restul sumei se poate utiliza la o altă rezervare. În cazul ofertelor sociale limitate în timp pot apărea diferențe față de aceste reguli.
Detalii găsiți pe portalurile web ale ofertelor speciale.

9.4 Pentru fiecare anulare, urmată de o rezervare nouă, se percepe o taxă de 1 € pentru fiecare călătorie anulată și pentru fiecare pasager (taxă de anulare). Voucherul de anulare va fi emis cu o valoare echivalentă prețului biletului, minus costul aferent procesului de anulare. Endringer av personlig informasjon for personen som skal reise (f.eks. navn eller telefonnummer) er gratis, men hvis prisen på reisen har steget siden du bestilte, må du betale differansen. 

9.5 Dacă se folosește un voucher de rambursare pentru rezervare, aceiași termeni și condiții de anulare se aplică și pentru noua călătorie.

9.6 Dacă un bilet pentru o cursă nu este utilizat și dacă transportatorul este, conform pct. 2.2, una dintre companiile FlixCompanies atunci cursa este rambursată la cerere împreună cu biletul, cu excepția unei taxe de procesare de 15 € per pasager și cursă, în măsura în care pasagerul nu poate stabili dacă s-au produs daune sau prejudicii cu o valoare mai mică. Obligația de a face dovada neutilizării biletului este obligația pasagerului. Este emis un bilet per pasager și per cursă. Cursele cu transfer (legătură) sunt considerate a fi o singură cursă. Cererea scrisă poate fi informală. Aceasta urmează să fie trimisă pe adresa de e-mail servicii@flixbus.ro Taxa de procesare va fi redusă la valoarea de 2 € per pasager și per cursă, plus orice alte comisioane aplicabile pentru transfer bancar, dacă transportatorul este, conform pct. 2.2, compania FlixBus DACH GmbH sau FlixMobility GmbH și dacă cererea este emisă cel mai târziu în decurs de o săptămână după data de expirare a biletului. Voucherul pentru costul biletului, minus comisioanele de procesare și eventualele comisioane de transfer bancar, va fi plătit numai în contul bancar specificat de client în momentul rezervării, sau, dacă acesta a achitat prin card de credit, va fi rambursat în contul cardului de credit.

9.7 Toate onorariile de remunerare, taxele de anulare și eventualele taxe de transfer indicate mai sus nu vor fi aplicabile atunci când rambursarea este solicitată ca urmare a unor circumstanțe pentru care răspunde FlixMobility sau oricare dintre societățile Flix. Valoarea prețului de călătorie, din care se scad eventualele onorarii de prelucrare și eventualele taxe de transfer, va fi creditată numai pe contul indicat de client la efectuarea comenzii, iar în cazul în care acesta a efectuat plata prin card de credit, pe contul atașat acestui card.

10     Mersul autocarelor

10.1 Firma își rezervă dreptul de a modifica orele și datele de călătorie aprobate și publicate, cursele și tarifele din motive întemeiate, în special, pentru punerea în aplicare a deciziilor autorităților competente.

10.2 În cazul în care cursele publicate în mersul autocarelor sunt marcate cu trimiterea „sub rezerva aprobării oficiale”, procedura de autorizare necesară pentru includerea curselor de transport respective în mersul autocarelor publicat nu s-a încheiat pentru cursele respective (cursă, opriri, ziua călătoriei, tarif etc.).

10.3 Modificările mersului autocarelor care intră în vigoare după încheierea contractului și pentru care transportatorul nu este răspunzător (de exemplu, efecte pe termen lung ale unor dezastre naturale sau șantiere de construcții permanente) nu dau dreptul călătorilor să emită cereri de compensare, atâta timp cât aceste modificări reprezintă abateri nesemnificative de la orele de plecare și de sosire din acordul inițial, adică până la maximum 2 ore. Modificările substanțiale ale mersului autocarelor dau dreptul călătorilor să se retragă din contractul de transport în mod gratuit. În acest sens, călătorii sunt rugați fie să contacteze serviciul de asistență telefonică pentru clienți:

 • apeluri din Europa de Est: +49 30 300 137 333
 • apeluri din Germania și Elveția (tysk fasttelefon): +49 30 300 137 300
 • apeluri din Austria (østerriksk fasttelefon): +43 820 910 340
 • apeluri din Italia (italiensk fasttelefon):+39 (02) 947 59 208
 • apeluri din Franța (fransk fasttelefon): +33 (0)1 76 36 04 12
 • apeluri din Marii Britanii (britisk fasttelefon): +44 1 78 82 98 784
 • apeluri din Croația (kroatisk fasttelefon): +385 1 800 03 80
 • apeluri din Danemarca (telefoane fixe din Danemarca): +45 70 210 888
 • apeluri din Suedia (telefoane fixe din Suedia): +46 850513750*

fie prin e-mail la servicii@flixbus.ro. În aceste cazuri, călătorii nu trebuie să fi început călătoria. Nu sunt afectate alte drepturi ale călătorilor.

11     Începerea călătoriei

11.1 Se recomandă călătorilor să fie prezenți în punctul de plecare cu 15 minute înainte de începerea călătoriei.

11.2 În caz contrar, dreptul la transport și rezervarea călătoriei pot fi realocate în cazul în care călătorii nu sunt prezenți la ora și la locul de plecare programate pentru cursa rezervată.

11.3 Dacă pasagerii sunt notificați prin SMS, e-mail sau în alt format scris de întârzieri nerezonabile în călătorie, dreptul la transport, în cazul absenței călătorilor încetează să producă efecte numai începând cu ora de plecare specificată în SMS sau e-mail.

11.4 Numele călătorului trebuie să corespundă numelui din lista de rezervări afișată pe telefonul mobil al șoferului sau al personalului din stația de autocar, conform situației actuale a rezervării, pentru a determina existența unui drept la transport. Este preferabil ca acest proces să se realizeze prin scanarea biletului. În cazuri speciale, pasagerul trebuie să se identifice la cererea șoferului de autocar și a personalului de serviciu prezentând confirmarea rezervării tipărite sau electronice (ca fișier PDF), precum și un document de identitate cu fotografie, emis de autoritățile guvernamentale (carte de identitate,  pașaportsau alt document similar).

12     Transferuri

12.1 Ca regulă generală, serviciile publicate în mersul autocarelor sunt curse directe. În unele cazuri, poate fi necesar un transfer.

12.2 În cazul în care există un transfer programat, FlixCompanies garantează transportarea continuă a pasagerilor către destinația rezervată. FlixCompanies oferă un mijloc de transport înlocuitor dacă un autocar de transfer nu poate aștepta un autocar dintr-o cursă întârziată, în cazuri excepționale. În unele cazuri, acesta poate lua forma unor autocare operate de alte companii, autovehicule sau trenuri. Dreptul la o anumită formă de transport nu este recunoscut. În cazul în care destinația se află la mare distanță sau sunt disponibile curse alternative rezonabile și călătorul este obligat să-și continue călătoria în ziua următoare, călătorului i se oferă cazare gratuită într-un hotel de categorie medie.

12.3 Regula descrisă mai sus se aplică numai în cazurile în care rezervările călătorilor la FlixMobility sunt pentru curse directe. În cazul în care călătorii rezervă curse individuale și le combină pentru a obține o călătorie care implică transferuri, călătorii trebuie să suporte riscul de a pierde o cursă. În aceste cazuri, nu există dreptul la mijloace de transport alternative sau la cazare la hotel. Cu toate acestea, FlixMobility sau FlixCompanies trebuie să depună toate eforturile rezonabile pentru a informa călătorii cu privire la cursele alternative.

12.4 Transferul la serviciile de transport care nu sunt operate de FlixCompanies nu poate fi garantat.

13    Obligațiile generale ale călătorilor

13.1 Călătorii trebuie să respecte instrucțiunile emise de șofer și de personalul de însoțire.

13.2 Șoferul și personalul de serviciu sunt autorizați să refuze orice persoană care este în mod evident sub influența alcoolului sau a drogurilor. Același lucru se aplică și călătorilor care compromit siguranța restului călătorilor din alte motive sau care pot afecta în mod semnificativ bunăstarea acestora. În aceste cazuri, nu există dreptul la mijloace de transport alternative.

13.3 Fumatul este interzis la bordul autocarului. Această interdicție include și țigaretele electronice.

13.4 Călătorii sunt răspunzători pentru prejudiciile cauzate în autocar sau autocarului într-un mod intenționat.

13.5 Călătorii care fac mizerie în autocar, fie intenționat, fie din neglijență gravă sunt obligați să plătească FlixCompanies o taxă de curățenie de cel puțin 100 €. Călătorii au dreptul de a oferi dovezi că nu au cauzat niciun prejudiciu sau că valoarea prejudiciului cauzat a fost considerabil mai mică decât suma fixă menționată mai sus.

13.6 Transportatorii pot anula contractul de transport, fără preaviz, în cazul în care un călător are un comportament atât de deranjant, în pofida avertismentelor (verbale), încât operatorul de transport și/sau călătorii nu-și mai pot continua călătoria în mod rezonabil. Acest lucru se aplică și în cazul în care călătorul nu respectă instrucțiuni justificate în mod obiectiv (de exemplu, instrucțiuni de siguranță). În acest caz, transportatorul are dreptul să păstreze contravaloarea biletului.

13.7 Toți pasagerii sunt obligați să poarte centurile de siguranță conform cadrului legislativ în vigoare, în măsura în care autocarul este dotat cu centuri.

14     Obligații speciale ale călătorilor privind cursele internaționale

14.1 În cazul curselor internaționale, călătorii răspund personal de respectarea reglementărilor referitoare la pașapoarte, vize, valute străine, vamă și sănătate. Dezavantajele care decurg din nerespectarea acestor reglementări sunt suportate de către călător, chiar dacă acestea se modifică după rezervare.

14.2 În timpul transportului peste granițele de stat, călătorul trebuie să aibă asupra sa toate documentele și cărțile de identitate necesare pentru a trece frontiera și trebuie să le prezinte, la cerere, șoferului de autocar și personalului de serviciu al FlixCompanies și partenerilor săi.

14.3 În cazul în care călătorii nu se află în posesia unor documente de călătorie valabile, obligația FlixCompanies de a transporta călătorul devine nulă. Anulările vor fi permise în contextul condiţiilor prevăzute în secțiunea cu titlul „Anulări”.

14.4 Bagajele pot fi depozitate numai neîncuiate pentru a accelera procesele de verificare vamală.

14.5 Pasagerii sunt obligați să aibă asupra lor doar bunuri scutite de taxe vamale sub aspectul tipului și cantității.

15     Copii și minori

15.1 Copii mici cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani pot fi transportați numai în scaune pentru copii adecvate. Pe durata călătoriei, acestea trebuie fixate cu centura de siguranță din autocar. Scaunele pentru copii trebuie să fie dotate cu centuri de siguranță cu două puncte de prindere și vor fi furnizate de către adulții care însoțesc copiii mici.

15.2 Copiii și minorii cu vârsta sub 10 ani neîmpliniți pot călători cu cursele programate naționale și internaționale numai însoțiți de o persoană cu vârsta peste 18 ani.

15.3 Copiii și minorii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani pot călători singuri în autocare, cu condiția ca un părinte sau tutore legal să confirme în scris că minorul în cauză este capabil și în măsură să călătorească neînsoțit și nesupravegheat. FlixMobility și FlixCompanies declină în mod explicit orice îndatorire de supraveghere a minorului. Copiii care călătoresc singuri nu pot călători pe cursele nocturne sau peste frontierele naționale. În plus, copiii care călătoresc singuri nu sunt autorizați să călătorească pe curse de legătură.

15.4 Tinerii cu vârsta de peste 15 ani împliniți pot călători neînsoțiți. Pentru cursele internaționale, părinții sau tutorii trebuie să se asigure că adolescenții au asupra lor toate documentele și cărțile de identitate necesare pentru trecerea frontierei (a se vedea și articolul 14.2).

15.5 Punctele 15.2, 15.3 și 15.4 nu se aplică la călătorii în interiorul Franței și la conexiuni din Franța în străinătate. La călătorii efectuate de adolescenți între 16 și 18 ani din Franța în străinătate, părinții sau tutorii trebuie să se asigure că adolescenții au asupra lor toate documentele și actele de identitate necesare pentru trecerea frontierei (carte de identitate / pașaport şi viză, dacă este cazul).

15.6 Copiii beneficiază de tarif de călătorie redus. Prezentul regulament se aplică copiilor și minorilor care nu au împlinit încă vârsta de 15 ani. În cazul în care tariful promoțional disponibil este mai mic decât tariful redus, copiii beneficiază în mod automat de tariful cel mai mic.

16     Pasagerii cu dezabilități sau cu mobilitate redusă

16.1 Se asigură, în principiu, transportul tuturor persoanelor, indiferent dacă suferă de dizabilități sau au mobilitate redusă. Persoanele cu dizabilități sau persoanele cu mobilitate redusă beneficiază de asistența firmei FlixBus în domeniul de competență al transportatorului, conform anexei I a și b din Regulamentul (UE) 181/2011.

16.2 Persoana însoţitoare precum și persoana care asistă persoana cu dizabilități sau o persoană nevăzătoare

16.2.1 O persoană însoţitoare poate călători gratuit dacă se face dovada necesităţii însoţirii permanente. Această dovadă se face prin prezentarea unui document corespunzător înainte de plecare, în care să se menţioneze necesitatea însoţirii permanente, de ex.

 • în Germania Schwerbehindertenausweis sau Attest de la medicul specialist
 • în Franţa Carte D’Invalidité (Besoin d´Accompagnement)
 • în Italia: Atteste, emis de autoritatea sanitară locală (ASL) sau „Inspectoratul de stat pentru asistenţă socială” (INPS)

16.2.2 Pentru a putea asigura transportul unei persoane cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, precum și al persoanei însoțitoare, este necesar ca pasagerul să ne informeze despre necesitățile sale înainte de a face rezervarea. (comp. cifra 16.5.3).

16.2.3 Însoţitorii persoanelor cu dizabilități și ai persoanelor nevăzătoare, care urmează să fie transportați, beneficiază de transport gratuit, dacă aduc un act doveditor referitor la dizabilitatea de care suferă sau un certificat relevant în acest sens (comp. cifra 16.2.1). Animalele însoţitoare nu trebuie să poarte botniță.

16.2.4 Pentru a asigura transportul unei persoane însoţitoare sau al unui câine însoțitor, este necesar ca pasagerul să comunice telefonic necesitățile și condițiile sale serviciului de asistență clienți înainte de a face rezervarea, cu maxim 36 de ore înainte de începerea călătoriei.

16.3 Stații/autogări

FlixCompanies nu au nicio influență asupra stării infrastructurii din stațiile de autocar vizitate și, prin urmare, asupra accesului pentru persoanele cu handicap. Prin urmare, FlixCompanies nu pot garanta acest aspect. Operatorul stației respective este responsabil pentru starea infrastructurii.

16.4 Refuzarea transportului

16.4.1 În cazul în care modelul sau infrastructura autocarului, inclusiv din autogările și din stațiile de autocar, împiedică fizic îmbarcarea, ieșirea sau transportarea persoanei cu dezabilități sau cu mobilitate redusă într-un mod sigur și fezabil din punct de vedere operațional, FlixCompanies își rezervă dreptul de a refuza să accepte rezervarea, să emită sau să pună la dispoziție un bilet sau să permită accesul persoanei în cauză la bordul autocarului. În acest caz, persoana sau persoanele implicate sunt informate cu privire la toate celelalte mijloace de transport alternative acceptabile utilizând servicii oferite de FlixCompanies.

16.4.2 Din cauza modelului vehiculelor, transportul este posibil în prezent numai în cazul în care persoanele cu dezabilități sau cu mobilitate redusă pot să înceapă călătoria în mod independent și fără ajutor extern. Călătorii pot solicita să fie însoțiți de o persoană la alegerea lor, care le poate oferi asistența necesară unor persoane cu dezabilități sau cu mobilitate redusă, pentru a compensa restricțiile de mai sus. Persoanele însoțitoare sunt transportate gratuit și li se alocă locuri lângă persoanele cu dezabilități sau cu mobilitate redusă, în măsura în care acest lucru este posibil.

16.4.3 Pasagerul este anunțat imediat în scris și la cerere în decurs de cinci zile lucrătoare după primirea cererii despre motivele corespunzătoare privind refuzul transportului.

16.4.4 Dacă transportul unui călător cu dezabilități sau cu mobilitate redusă este verificat și i-a fost emis un bilet și dacă ulterior acestui călător i se refuză transportul, atât călătorul, cât și persoana însoțitoare poate proceda după cum urmează: (a) fie solicită rambursarea biletului și călătorie gratuită de întoarcere la punctul inițial de plecare, așa cum este specificat în contractul de transport în cel mai scurt timp, după caz, fie (b) continuă deplasarea pe o rută alternativă cu un serviciu de transport înlocuitor acceptabil până la destinația specificată în contractul de transport.

16.5 Transportul scaunelor cu rotile sau a echipamentelor de mobilitate

16.5.1 Călătorii cu dezabilități sau cu mobilitate redusă au dreptul să li se transporte gratuit scaunele cu rotile pliabile sau echipamentele de mobilitate, în compartimentul de bagaje al autocarului.

16.5.2 În plus, toate scaunele cu rotile necesare în spațiul pentru pasageri, indiferent de data fabricației acestora, trebuie să fie dotate cu puncte de prindere și legături de siguranță, conform DIN 75078-2 și să aibă autorizația producătorului conform DIN EN 12183 sau conform 12184. Îndeplinirea normelor indicate mai sus pentru transport trebuie confirmată înainte de rezervare în formularul transmis (comp. cifra 16.5.4).

16.5.3 Pentru a verifica posibilitatea de transport, pasagerul este rugat să informeze cu privire la varianta constructivă exactă a scaunului cu rotile sau a altor dispozitive auxiliare înainte de rezervare cu 14 zile și până la cel târziu 7 zile (la transportarea în compartimentul pentru pasageri) resp. 36 de ore (la transportarea în portbagaj) înainte de plecarea în cursă, telefonic la serviciul pentru clienți.

16.5.4 Pasagerul oferă garanția că scaunul cu rotile este funcțional și este astfel creat din punct de vedere tehnic, încâ să poată fi folosit în siguranță pe durata călătoriei. Scaunul cu rotile corespunde cerințelor de siguranță actuale. Transportul în scaunul cu rotile poate fi refuzat dacă există indicații clare despre faptul că nu este posibil un transport sigur. Transportatorul exclude răspunderea pentru pagube care nu au legătură cu starea tehnică a scaunului cu rotile.

17     Transportul bunurilor

17.1 Bagaje:

17.1.1 Cantitatea de bagaje inclusă în prețul biletului este limitată la 2 piese de bagaj per călător, cu o dimensiune maximă de 67 x 50 x 27 cm pentru fiecare piesă de bagaj. Fiecare călător poate lua în călătorie maximum 30 kg de bagaj gratuit. Servietele și gențile sunt considerate bagaje. Rucsacurile de trekking fac excepție de la regula de mai sus. În cazuri individuale și dacă există suficient spațiu, se poate transporta și o piesă de bagaj suplimentară (excedent de bagaje), cu dimensiunea maximă de 67 x 50 x 27 cm și cu o greutate de cel mult 15 kg. Această piesă de bagaj va fi taxată cu o taxă de bagaj de 5 €. Nu există un drept general de transportare a unui număr de peste 2 piese de bagaj.

17.1.2 Înregistrarea excedentului de bagaje trebuie realizată telefonic prin intermediul serviciului de asistență telefonică pentru clienți. Înregistrarea excedentului de bagaje se poate face cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea călătoriei:

 • apeluri din Europa de Est: +49 30 300 137 333
 • apeluri din Germania și Elveția (tysk fasttelefon): +49 30 300 137 300
 • apeluri din Austria (østerriksk fasttelefon): +43 820 910 340
 • apeluri din Italia (italiensk fasttelefon):+39 (02) 947 59 208
 • apeluri din Franța (fransk fasttelefon): +33 (0)1 76 36 04 12
 • apeluri din Marii Britanii (britisk fasttelefon): +44 1 78 82 98 784
 • apeluri din Croația (kroatisk fasttelefon): +385 1 800 03 80
 • apeluri din Danemarca (telefoane fixe din Danemarca): +45 70 210 888
 • apeluri din Suedia (telefoane fixe din Suedia): +46 850513750*

17.1.3 Călătorii sunt obligați să-și eticheteze bagajele cu numele și adresa pentru atribuirea și returnarea corectă, și, în special, pentru a se evita confuziile.

17.1.4 Pasagerii sunt responsabili pentru încărcarea bagajelor atunci când schimbă vehiculul. Șoferul autocarului poate să ofere asistență numai în cazuri excepționale, fapt care nu justifică pretenții în acest sens din partea călătorilor, cu excepția cazului în care călătorii respectivi suferă de dezabilități sau de mobilitate redusă.

17.2 Bagajele de mână:

17.2.1 Bagajele de mână sunt gratuite, dar limitate la 1 piesă de bagaj per călător, cu o dimensiune maximă de 42 x 30 x 18 cm și o greutate maximă de 7 kg.

17.2.2 Călătorii trebuie să depoziteze și să monitorizeze bagajele de mână în spațiul pentru pasageri, astfel încât să se asigure că nu compromit siguranța și buna funcționare a autocarului și că nu deranjează alți călători. Bagajele de mână trebuie, în principiu, depozitate în spațiile pentru bagaje prevăzute sau așezate sub scaunele din față.

17.2.3 Bagajele de mână și conținutul acestora rămân în grija călătorilor pe durata călătoriei și trebuie monitorizate în mod corespunzător. În cazul în care observă că la bord au urcat persoane terțe neautorizate, călătorii trebuie să anunțe șoferul autocarului. Pasagerii trebuie să verifice dacă bagajele lor de mână sunt intacte înainte de sfârșitul călătoriei.

17.3 Bagajele speciale:

17.3.1 Călătorii trebuie să înregistreze așa-numitele bagaje speciale în prealabil, iar acestea trebuie confirmate. Nu există niciun drept general de transportare a bagajelor speciale.

17.3.2 Obiectele care depășesc dimensiunile bagajelor obișnuite sunt considerate bagaje speciale. Astfel, dimensiunile totale ale piesei de bagaj special nu pot depăși 290 cm. Dimensiunile totale se calculează după cum urmează: cea mai lungă latură a piesei de bagaj în cm + 2 x cea mai lată latură în cm + 2 x cea mai adâncă latură în cm. În plus, orice piesă de bagaj special nu poate depăși greutatea de 30 kg.

17.3.3 Transportul de bagaje speciale se limitează la 1 piesă per călător.

17.3.4 Elementele de amenajare, mobilierul sau elemente de mobilier, dispozitivele electronice, plăcile de surf și cutiile din carton sunt excluse, în general, de la transport. Echipamentele ortopedice și bicicletele nu sunt considerate bagaje speciale. Acestea sunt supuse unor condiții speciale.

17.3.5 Înregistrarea bagajului special trebuie realizată telefonic prin intermediul serviciului de asistență telefonică pentru clienți:

 • apeluri din Europa de Est: +49 30 300 137 333
 • apeluri din Germania și Elveția (tysk fasttelefon): +49 30 300 137 300
 • apeluri din Austria (østerriksk fasttelefon): +43 820 910 340
 • apeluri din Italia (italiensk fasttelefon):+39 (02) 947 59 208
 • apeluri din Franța (fransk fasttelefon): +33 (0)1 76 36 04 12
 • apeluri din Marii Britanii (britisk fasttelefon): +44 1 78 82 98 784
 • apeluri din Croația (kroatisk fasttelefon): +385 1 800 03 80
 • apeluri din Danemarca (telefoane fixe din Danemarca): +45 70 210 888
 • apeluri din Suedia (telefoane fixe din Suedia): +46 850513750*

Înregistrarea excedentului de bagaje se poate face cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea călătoriei: În cazul în care bagajul special este permis, se percepe o taxă de 9 € pentru fiecare piesă de bagaj suplimentar. Spre deosebire de bagajul normal, transportul bagajelor speciale este întotdeauna contra cost.

17.4 Instrumentele muzicale:

17.4.1 Instrumentele muzicale sunt clasificate ca bagaje speciale. În cazul în care instrumentul respectiv (inclusiv cutia) este mai mic decât dimensiunea prevăzută pentru bagajele de mână, acesta poate fi transportat gratuit, în locul bagajului de mână. În cazul în care instrumentul respectiv (inclusiv cutia) este mai mare decât dimensiunea prevăzută pentru bagajele de mână, acesta trebuie transportat în compartimentul pentru bagaje din spate. În acest caz, se va percepe o taxă suplimentară (conform secțiunii 17.3.5). Instrumentele muzicale și cutiile aferente ale căror dimensiuni depășesc 135 x 48 x 35 cm nu vor fi transportate.

17.4.2 Se recomandă, în general, transportarea instrumentelor muzicale în cutii rigide.

17.5 Obiecte de valoare:

17.5.1 Obiectele de valoare, cum ar fi bani, bijuterii, metale prețioase, chei, ochelari (ochelari de soare și/sau ochelari de citit), dispozitive electronice (laptopuri, iPad-uri, tablete, playere MP3, telefoane mobile, aparate foto), lentile de contact, proteze, medicamente, documente importante (diplome, certificate, acreditări, pașapoarte, permise de conducere, titluri de valoare), etc. și obiectele fragile trebuie transportate în bagajul de mână, nu în bagajele normale, și sunt în grija călătorilor.

17.5.2 În cazul în care călătorii aleg totuși să depoziteze obiecte de valoare în bagajele lor normale, nu se va accepta nicio răspundere pentru acestea. Cazurile de intenție sau de neglijență sunt exceptate de la cele de mai sus.

17.6 Cărucioarele:

17.6.1 Cărucioarele sunt transportate ca bagaje speciale (max. 1 cărucior per călător). Cărucioarele trebuie să fie pliabile. Cărucioarele nepliabile nu pot fi transportate. Înregistrările trebuie efectuate prin telefon via linia de asistență clienți cu 48 de ore înainte de plecare.

17.6.2 Cărucioarele sunt transportate în mod gratuit.

17.7 Biciclete:

17.7.1 Pe unele curse, se transportă biciclete. Bicicletele trebuie să aibă o dimensiune standard fără atașamente și nu pot depăși o greutate de 25 kg. Bicicletele pentru două persoane sau triciclurile nu sunt transportate.

17.7.2 Recomandăm călătorilor care doresc să-și ia bicicleta la bord să rezerve biletul și spațiul pentru bicicletă cât mai din timp.

17.7.3 Transportul bicicletelor se face numai dacă există suficient spațiu disponibil, acesta fiind limitat la 5 biciclete per autocar. Nu există un drept general de transportare a bicicletelor.

17.7.4 Transportul bicicletelor costă 9 €, indiferent de durata călătoriei și de prețul biletului pe cursa rezervată. Bicicletele sunt transportate pe suporturi pentru biciclete. În cazuri speciale, bicicletele pot fi transportate numai în huse adecvate în compartimentul pentru bagaje (de exemplu, bicicletele pliabile).În acest caz, serviciul pentru clienți trebuie notificat (a se vedea și secțiunea 17.3.5).

17.8 Nu există nicio asigurare pentru obiectele uitate sau abandonate în autocar. În cazul în care pasagerii au uitat obiecte din autocar, ei trebuie să completeze formularul pentru obiecte pierdute pe portalurile web ale FlixMobility.

17.9 Nu pot fi transportate materiale sau obiecte periculoase, în special

 • materiale explozive, ușor inflamabile, radioactive, care miros urât sau materiale acide.
 • neambalate sau care nu sunt protejate, care pot provoca răniri pasagerilor.

Printre acestea se numără de exemplu arme, muniție și articole pirotehnice.

18     Transportul animalelor

18.1 În principiu, transportul câinilor și al altor animale în autocarele pe distanțe lungi este exclus.

18.2 Pentru însoțirea persoanelor cu dizabilități sau a persoanelor nevăzătoare sunt valabile normele și regulile menționate la pct. 16.2.3 și la pct. 16.2.4.

19     Drepturile călătorilor în caz de întârziere sau de anulare

19.1 În cazul anulării sau întârzierii, FlixCompanies sau operatorul autogării va anunța călătorii care pleacă dintr-un terminal deservit de personal despre situație cât mai repede posibil și cu cel mult 30 de minute după ora de plecare programată, informându-i în privința orei de plecare anticipate de îndată ce aceste informații devin disponibile. FlixCompanies va oferi tuturor pasagerilor, în special celor care pleacă din stațiile fără personal, informații electronice despre anulări sau întârzieri. Pentru a putea primi aceste informații, pasagerii trebuie să furnizeze datele de contact necesare (de exemplu, un număr de telefon mobil).

19.2  Dacă se presupune în mod rezonabil că plecarea călătoriei rezervate trebuie anulată, va întârzia cu peste 120 de minute sau în cazul suprarezervării, pasagerii au la dispoziție mai multe opțiuni, după cum urmează: (a) își pot continua călătoria cu următoarea oportunitate pe o altă cursă care duce la destinația prevăzută în contractul de transport, în condiții comparabile cu cele menționate în acesta sau (b) pot solicita rambursarea costului biletului și călătorie gratuită de întoarcere cu autocarul la locul de plecare stipulat în contractul de transport, după caz. Călătorii au dreptul la rambursarea integrală a biletului plătit atât pentru părțile parcurse ale călătoriei, cât și pentru cele neparcurse în cazul în care călătoria a devenit inutilă în funcție de planurile de călătorie originale ale pasagerilor. Rambursarea se face în termeni monetari în termen de 14 zile de la primirea cererii de compensare sau de la oferirea opțiunii de a alege între (a) și (b), de mai sus, cu excepția cazului în care călătorii sunt de acord cu o altă formă de rambursare.

19.3  FlixMobility oferă călătorilor cazare gratuită într-un hotel sau o altă formă de cazare, precum și sprijin în organizarea transportului între stația de autocar și locul de cazare, în cazul în care este necesar un sejur de una sau mai multe nopți ca rezultat al anulării sau întârzierii călătoriei dintr-o stație cu peste 90 de minute, în cazul călătoriilor cu o durată programată de peste 3 ore. În acest caz, FlixMobility oferă călătorilor gustări, mese sau băuturi răcoritoare proporțional cu perioada de așteptare sau de întârziere, cu condiția ca acestea să fie disponibile în autocar sau la stația de autocar, sau să poată fi achiziționate în mod rezonabil. FlixMobility va limita costul total al cazării, fără cheltuielile de transport între stația de autocar și hotel, la maximum 80 € pe noapte, per călător și la maximum 2 nopți. Dreptul sus-menționat la cazare gratuită într-un hotel sau într-o altă formă de cazare nu se aplică în cazul în care FlixMobility este în măsură să dovedească faptul că anularea sau întârzierea a fost cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile sau de dezastre naturale grave care au compromis operarea curselor regulate în condiții de siguranță.

19.4  În cazul în care vehiculul devine inutilizabil în timpul călătoriei, FlixMobility va oferi pasagerilor transport pentru restul călătoriei cu un vehicul înlocuitor sau transport până la un punct de așteptare adecvat de unde să-și poată continua călătoria.

19.5  Nu sunt excluse alte drepturi care decurg din prejudiciile cauzate de anulare sau de întârziere.

20     Răspundere

20.1  În caz de neglijență ușoară, se asumă răspunderea numai dacă au fost încălcate obligații contractuale esențiale, cu excepția cazurilor de atingere adusă vieții, integrității corporale sau sănătății. Se aplică în continuare răspunderea nelimitată pentru intenție și neglijență gravă.

20.2  Răspunderea pentru daunele colaterale este exclusă, în cazuri de neglijență normală. Acest lucru nu se aplică în cazurile de atingere intenționată sau din neglijență a vieții, a integrității corporale și a sănătății.

20.3  Nivelul compensației în caz de deces și vătămare corporală se limitează la 220.000 € per călător, în timp ce nivelul compensației stabilite în baza StVG (Legea privind traficul rutier) trebuie să rămână rezervat în mod explicit.

20.4  Răspunderea și nivelul compensațiilor pentru daunele produse bagajelor sunt limitate și excluse după cum urmează:

20.4.1  În cazul deteriorării pieselor de bagaj ca urmare a unui accident în care este implicat autocarul sau în cazul pierderii pieselor de bagaj din aceeași cauză, nivelul compensației per solicitare per călător și piesă de bagaj este limitat la 1.200 €.

20.4.2  Se exclude răspunderea în cazul pierderii pieselor de bagaj care nu au legătură cu un accident în care este implicat autocarul, pe lângă confundarea sau furtul acestora, cu excepția cazurilor de intenție și neglijență gravă.

20.4.3  Răspunderea pentru daune sau alte prejudicii datorate împachetării necorespunzătoare a pieselor de bagaj de către călători este exclusă, cu excepția cazurilor de intenție și neglijență gravă.

20.5  Despăgubirile pentru deteriorarea scaunelor cu rotile și a altor echipamente de mobilitate sau de asistență echivalează întotdeauna, cel puțin, cu valoarea de înlocuire sau cu costul reparării echipamentului pierdut sau deteriorat. În acest proces, se vor depune toate eforturile pentru a procura cel puțin un echipament înlocuitor temporar, care să corespundă caracteristicilor tehnice și funcționale ale scaunului cu rotile sau a altor echipamente de mobilitate pierdute sau deteriorate.

20.6  Valoarea despăgubirii pentru toate celelalte daune materiale, care nu reprezintă bagaje deteriorate din cauza unor accidente sau scaune cu rotile sau alte accesorii deteriorate pentru persoane cu mobilitate redusă, este limitată la valoarea de 1.000 EURO conform § 23 din Legea privind Transportul Persoanelor, cu excepţia cazului în care daunele materiale se datorează unei acţiuni premeditate sau unei neglijenţe grave.

20.7  Limitarile ?i excluderile de raspundere nu se aplica raspunderii legale obligatorii în lipsa culpei sau daca, în cazuri individuale, s-a asumat o garan?ie de lipsa a culpei.

21     Condiții generale de transport

Pe lângă aceste „Condiții speciale de transport”, se aplică și legislația în vigoare privind Condițiile generale de transport cu tramvaiul, autocarul și serviciile regulate cu autovehicule din 27 februarie 1970 (Monitorul Oficial Federal I, pagina 230).

22     Jurisdicția

München este jurisdicția pentru comercianții generali, persoanele juridice și persoanele fizice, care nu au jurisdicție generală în Germania, precum și pentru persoanele care și-au transferat locul de reședință sau reședința obișnuită în străinătate, după încheierea unui contract de transport, precum și pentru cei cu domiciliul sau reședința obișnuită necunoscută în momentul acțiunii.

23     Prevederi fără efect

În cazul în care prevederi individuale din acești Termeni comerciali generali și condiții de transport ar fi sau ar deveni integral sau parțial fără efect sau nule, acest lucru nu trebuie, în principiu, să afecteze valabilitatea contractului de transport în ansamblul său.

*De reținut: taxele pentru apeluri de pe telefoane fixe și mobile depind de tarifele fiecărui furnizor.