Caracter personal

SC ALFA SMART TOURING SRL, cu sediul în Cluj Napoca,  str. C. Daicoviciu nr. 8 ap.5 respecta prevederile legii 677/2001 ca operator de date cu caracter personal.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice SC ALFA SMART TOURING SRL, reprezentata prin Balogh Erzsebet-Tunde – Director Agentie de Turism are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este: promovarea si vanzarea de servicii si produse specifice adresate direct clientilor persoane fizice si juridice cit si adresarea de oferte care v-ar putea interesa.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare procesarii solicitarii Dumneavoastra. Refuzul dvs. determina imposibilitatea concretizarii serviciului solicitat.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Administratia SC ALFA SMART TOURING SRL si partenerilor care solicita aceste date pentru concretizarea rezervarii si vanzarii produslui solicitat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor(*). Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata Administratiei str. C. Daicoviciu nr.8 ap.5, Cluj-Napoca, tel. 0364 730 194, e-mail: office@alfatours.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra vor fi transferate în sate membre UE numai in masura in care produsul sau serviciul solicitat este furnizat de un partener rezident acolo.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Nota
(*) orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.